•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable
GSI AudioStar Pro
12-Mar-17 17-15-50

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยีน GSI AudioStar Pro

รายละเอียดสินค้า

24-Mar-17 14-43-52

24-Mar-17 14-43-24

คุณสมบัติทั่วไป
เป็นเครื่องตรวจแบบ 2 Channal มีปุ่มควบคุม แยกการทำงานอย่างอิสระ
มีหน่วยความจำในการเก็บข้อมูล
มีจอภาพขนาดใหญ่เป็นสีเห็นชัดเจน ง่ายต่อการทำงาน เรียนรู้ได้เร็ว
สามารถทดสอบการได้ยินด้วยเสียงบริสุทธิ์ ( Air Conduction )
สามารถทดสอบการได้ยินทางกระดูก ( Bone Conduction )
สามารถทดสอบการได้ยินด้วยเสียงคำพูดและการจำแนกคำพูด SRT ( Speech Audiometry and Speech discrimination )
สามารถทดสอบการได้ยินทางลำโพง ( Sound Field Speakers ) เพื่อประโยชน์ในการตรวจเด็ก
สามารถตรวจแบบพิเศษ SISI, ABLB, , TEN, Quick SIN, MLB, Lombard Test, Stenger, SAL ได้
ตรวจหาระดับการได้ยินที่ความถี่สูง ( High frequency testing ) ( 8000-20000 Hz )
สามารถตรวจการได้ยินในเด็กโดยใช้เทคนิค การตรวจด้วย for fast and simple activation of VRA systems.
คุณสมบัติเฉพาะ
ความถี่ที่ใช้ในการตรวจ
ตรวจวัดการได้ยินทางอากาศ (Air Conduction ) 125 Hz – 12000 Hz
ตรวจวัดการได้ยินทางอากาศแบบความถี่สูง 8000 Hz – 20000 Hz
ตรวจวัดการได้ยินทางกระดูก ( Bone Conduction) 250 Hz – 8000 Hz
ตรวจวัดการได้ยินทางลำโพง ( Sound Field ) 125 Hz – 8000 Hz
ช่วงความดัง ( Hearing Level Range ) ปรับระดับความดังเพิ่มลดได้ขั้นละ 1, 2, 5 dB
ตรวจทางอากาศ ( 125-12000 Hz ) ตั้งแต่ – 10 dB HL – 120 dB HL
ตรวจทางอากาศ ( 8000 -20000 Hz ) ตั้งแต่ – 20 dB HL – 100 dB HL
ตรวจวัดการได้ยินทางกระดูก ตั้งแต่ – 10 dB HL – 75 dB HL
ตรวจวัดการได้ยินทางลำโพง ตั้งแต่ – 10 dB HL – 90 dB HL
ตรวจวัดการได้ยินด้วยคำพูด ( Speech Testing ) สามารถตรวจวัดโดยการใช้ไมโครโฟนหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก เช่น TAPE หรือ CD โดยมีระดับความดัง
ตรวจทางอากาศ ตั้งแต่ – 10 dB HL – 100 dB HL
ตรวจวัดการได้ยินทางกระดูก ตั้งแต่ – 10 dB HL – 55 dB HL
ตรวจวัดการได้ยินทางลำโพง ตั้งแต่ – 10 dB HL – 80 dB HL

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยีน GSI AudioStar Pro”