•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแบบตั้งโต๊ะ AEON รุ่น A330

แสดง 2 รายการ