•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable

เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทางหน้าผาก Omron รุ่น MC-720

แสดง 1 รายการ