•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable

บริษัท เอ็นแอล ออลล์ จำกัด เปิดดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องชั่งและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Disposable SPO2 Sensors SPO2 probe cable โดยเน้นจัดจำหน่ายและบริการให้กับลูกค้าในอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และใน 14 จังหวัดทางภาคอีสาน ตั้งแต่พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา รายละเอียดดังนี้

 

เวลาทำการ บริษัท เอ็นแอล ออลล์ จำกัด
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 12.00 น., 13.00 – 17.00 น.
เสาร์ – อาทิตย์ หยุด
โทร. 088-333-9499 นอกเวลาราชกาล

สินค้าใช้งานที่บ้าน
สินค้าใช้งานตามหน่วยงาน