•  สาย SPO2 probe cable
    SPO2 probe cable
2017-01-15_16-48-06

เครื่องชั่งน้ำหนัก OMRON รุ่น HBF-375

฿9,000.00

รายละเอียดสินค้า

2017-01-15_16-48-06

รายละเอียดสินค้า
เครื่องชั่งน้ำหนัก วิเคราะห์ไขมัน Omron รุ่น HBF-375 ใช้เทคโนโลยีที่ตรวจวัดได้ทั่วตัว เพื่อผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น

คุณสมบัติสินค้า
– ชั่งน้ำหนักและประเมินค่าเปอร์เซ็นไขมันในร่างกาย
– แสดงค่าดัชนีมวลกาย(BMI)
– แสดง % ไขมันในร่างกาย
– จำแนก % ระดับไขมันในร่างกาย -(ต่ำ)/0(ปกติ)/+(สูง)/++(สูงมาก)
– แสดง % ไขัมนใต้ผิวหนังแยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย (ทั้งร่างกาย ลำตัว แขน ขา) 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
– แสดง % กล้ามเนื้อโครงร่างแยกตามส่วนต่างๆของร่างกาย
ทั้งร่างกาย 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
ลำตัว 5.0-50.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
ขา 5.0-70.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
แขน 5.0-60.0% โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.1%
– แสดงอัตราการเผาผลาญขณะพัก 385-3999 กิโลแคลอรี่ โดยมีการเพิ่มขึ้นทีละ 1 กิโลแคลอรี่
– แสดงระดับไขมันในช่องท้อง 0.5-30 ระดับ โดยเพิ่มขึ้นทีละ 0.5 ระดับ
– จำแนกระดับไขมันในช่องท้อง 0(ปกติ) / + (สูง) / ++ (สูงมาก)
– บอกอายุของร่างกาย 18-80 ปีโดยเพิ่มขึ้นทีละ 1 ปี
– แสดงการเปรียบเทียบในช่วงอายุเดียวกัน เป็น % ไขมันใต้ผิวหนัง 5 ระดับ,% กล้ามเนื้อโครงร่าง 5 ระดับ
**อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้**

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องชั่งน้ำหนัก OMRON รุ่น HBF-375”