• สาย SPO2 probe cable
  SPO2 probe cable
MADSEN Itera II
24-Mar-17 14-51-33

เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยีน MADSEN Itera II

รายละเอียดสินค้า

24-Mar-17 14-50-55

คุณสมบัติทั่วไป

 • เป็นชุดตรวจการได้ยินที่ออกแบบให้ มีน้ำหนักเบา สามารถยกเคลื่อนย้ายได้สะดวก  ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า
 • สามารถตรวจวัดการได้ยินทางอากาศและทางกระดูก ( Air and Bone conduction )
 • ใช้เสียง White Band Noise, Narrow Band Noise และ Speech Band Noise ในการ  Masking
 • สามารถต่อกับไมโครโฟน ( Live voice ) , เทป หรือ CD เพื่อเป็น  Input  ได้
 • ควบคุมการทำงานด้วยระบบ  Microprocessor
 • สามารถตรวจการได้ยินพิเศษต่างๆ เช่น SISI Test, Stenger Test, Tone Decay และ Fowler Test(A.B.L.B.)

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ช่องสัญญาณ  ( Channel ) : เป็นระบบ  2  Channel แยกอิสระ ช่องหนึ่งเป็นสัญญาณ อีกช่องหนึ่งเป็น Masking
 • ความถี่ที่ใช้ในการตรวจ ( Frequency range ) :
  • ตรวจวัดการได้ยินทางอากาศ ( Air Conduction )     ตั้งแต่ 125 -12500 Hz
  • ตรวจวัดการได้ยินทางกระดูก ( Bone Conduction ) ตั้งแต่  250 – 8000 Hz
 • ความดังตรวจการได้ยินทางอากาศ ( Air Conduction ) ตั้งแต่  -10 ถึง120 dB HL
 • ความดังตรวจการได้ยินทางกระดูก ( Bone Conduction ) ตั้งแต่  -10  ถึง 70 dB HL
  • ( ระดับความดังของเสียงขึ้นอยู่กับ Transducer และความถี่ที่ใช้ตรวจ )
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยีน MADSEN Itera II”