สาย spo2 extension cable คื่ออะไร ?

สาย spo2 extension cable คื่ออะไร

สายแปลงสัญญาณอุปกรณ์ใช้งานเฉพราะทางทางการแพทย์ ซึ่งแต่ละหน่วยงานใช้อุปกรณ์ ไม่เหมือนกันดังนั้น กรณีชิ้นส่วนเดิมเสียหรือสูญหาย จำเป็นจะต้องจัดชื้อ อุปกรณ์ชุดใหม่ แต่ไม่สามารถหาชื้อได้หรือ ชุดเดิมมีราคาแพงจนเกินไป  จำเป็นต้องใช้สาย  extension cable เพื่อให้ใช้งานได้   โดยทางบริษัท เราดำเนินการจัดหา และทำการทดสอบการใช้งาน ชุด extension cable จะมีอายุการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ลักษณะอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ จะมีรูปแบบดังนี้

2019-01-04_11-21-57

 

จะเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวต้องนำไปใช้กับ SPO2 probe cable

 

2019-01-04_11-23-00

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterDigg thisShare on LinkedInFlattr the authorPrint this pagePin on PinterestEmail this to someoneShare on TumblrShare on StumbleUponShare on YummlyShare on VKShare on RedditBuffer this page